przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
23811 odwiedzin

Zatrudnienie w instytucjach UE

A A A

Konkursy do pracy w instytucjach europejskich są organizowane przez Biuro Doboru Kadr Wspólnot Europejskich EPSO i ogłaszane w Dzienniku Urzędowym UE. Kandydaci do pracy w instytucjach wspólnotowych muszą mieć obywatelstwo państwa członkowskiego UE, a pozostałe wymagania zależą od kategorii urzędniczej (AD i AST), w jakiej będą pracować po pomyślnym przejściu przez wieloetapową procedurę konkursową.

Pytania dotyczące kwestii zatrudnienia w instytucjach i agencjach UE można przesyłać na adres: zatrudnienieUE@msz.gov.pl 

Praca w instytucjach Unii Europejskiej

Eksperci narodowi

Nabór do pracy w instytucjach i agencjach UE

Polacy w instytucjach Unii Europejskiej 

Wywiady

Współpraca z portalami zewnętrznymi

Ministerstwo Spraw Zagranicznych mając na celu jak najszersze informowanie obywateli polskich o naborach do pracy w instytucjach i agencjach Unii Europejskiej podjęło współpracę z poniższymi podmiotami i portalami internetowymi. Informacje o rekrutacji na stanowiska w UE będą zamieszczane również na stronach internetowych:

kontakt