przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
23809 odwiedzin

Welcomeurope

A A A

Welcomeurope, z główną siedzibą w Paryżu i oddziałem polskim we Wrocławiu, jest firmą z ponad 15-letnim doświadczeniem w problematyce związanej z programami i funduszami europejskimi zarządzanymi pośrednio, jak i bezpośrednio przez Brukselę oraz jej delegatury w krajach spoza UE.

Welcomeurope Współpracuje z instytucjami administracji publicznej (ministerstwa, samorządy, władze lokalne, urzędy marszałkowskie, itp.), uniwersytetami, firmami prywatnymi oraz z organizacjami międzynarodowymi na terenie całej Unii Europejskiej oraz poza jej granicami.

 Działalność Welcomeurope rozciąga się na następujących płaszczyznach:

  1. Pomoc w organizacji wydarzeń na skalę europejską np. prowadzenie konferencji, spotkań, warsztatów; 
  2. Szkolenia otwarte i zamknięte;
  3.  Identyfikacja źródeł dofinansowania dla wybranego sektora; 
  4.  Pomoc w tworzeniu i zarządzaniu projektem unijnym; 
  5.  Negocjacje, komunikacja, tworzenie narzędzi koordynacyjnych, ewaluacyjnych i reportingowych; 
  6. Pomoc administratorom programów unijnych.

Doradztwo (Consulting) polega na:

- tworzeniu projektu;

- lobbowaniu pomysłu przed administratorami programów;

- pisaniu aplikacji na dane zaproszenie do składania wniosków w celu otrzymania grantu.

Szkolenie na miarę polega na:

- przeprowadzeniu szkolenia dostosowanego do poziomu i oczekiwań organizacji;

- tworzeniu adekwatnego programu szkoleniowego w odpowiedzi na zamierzone plany rozwojowe danej jednostki;

- przekazaniu niezbędnej metodologii pozwalającej, w spsób samodzielny, na sukces w otrzymaniu dotacji unijnych.

Monitoring na miarę polega na:

- dopasowaniu konkretnego projektu do adekwatnego programu europejskiego oraz  identyfikacji placówek wdrażających programy i osób za to odpowiedzialnych; 

- monitorowaniu polityk UE, programów UE i związanych z nimi możliwości funduszowych (zaproszenia do składania wniosków, przetargi, konsultacje…);

- wyszukiwaniu partnerów potrzebnych do prowadzenia projektów europejskich i pomoc w ich selekcji.

Abonamenty EUROFUNDING

Welcomeurope oferuje również dostęp do najświeższych informacji dotyczący

ch wszelkich funduszy europejskich poprzez jedyną i scharmonizowaną bazę danych EUROFUNDING.

Na welcomeurope.com zawarte są: aktualne zaproszenia do składania wniosków o dofinansowanie, ogłoszenia partnerów wymaganych w Programach Intra-europejskich oraz najświeższe informacje dotyczące polityk unijnych.

Przewodnik EUROFUNDING

Welcomeurope publikuje aktualizowane i kompleksowe Przewodniki dla liderów projektów europejskich oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką. Publikowane są  następujące serie podręczników: Przewodnik Sektora Publicznego, Przewodnik Sektora Prywatnego, Przewodnik edukacyjno-szkoleniowy, Międzynarodowa współpraca oraz Przewodnik kompleksowy.

 

16                               Lat doświadczenia i ekspertyzy

15                               Modułów szkoleniowych

40                               8 dostępnych Przewodników w 5-ciu językach

50                               Sporządzonych unijnych aplikacji w ciągu roku

180                             Sesji szkoleniowych rocznie

1000                           Uczestników szkoleń na rok 

10 000                         Klientów

130 000                       Abonentów newsletter’a

180 000                       Odwiedzających każdego miesiąca stronę welcomeurope.com

 

Kontakt Welcomeurope Poland:

Tel. : 71- 715 01 21

Małgorzata Hiszka

mhiszka@welcomeurope.com

Anna Gorczyca

infotraining@welcomeurope.com

 

Kontakt Welcomeurope Paryż (główna siedziba):

Tel.: + 33 1 42 54 60 64 

premium@welcomeurope.com

 

KATALOG WELCOMEUROPE POLAND

kontakt