przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
23811 odwiedzin

Dotacje dla firm z POIG na 2012

A A A

03.01.2012

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka to najszybciej wdrażany krajowy program operacyjny, w którym budżet przeznaczony na konkursy w 2012 roku wyniesie około 5,4 mld zł.
Nabory projektów zaplanowano w 16 działaniach w 5 Instytucjach.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości:
- Działanie 5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym
- Działanie 5.4.1 Wspieranie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej
- Działanie 6.1 Paszport do eksportu
- Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
- Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu b2b
- Wsparcie na wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej – konkurs pilotażowy

Ministerstwo Gospodarki:
- Działanie 4.5.1 Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym
- Działanie 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych
- Działanie 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych
- Działanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji

Bank Gospodarstwa Krajowego:
- Działanie 4.3 Kredyt technologiczny (konkurs w zależności od dostępności środków)

Władza Wdrażająca Programy Europejskie:
- Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
- Działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” dla wszystkich województw

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
- Działanie 1.3.1 Projekty Rozwojowe
- Działanie 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R
- Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych

Największą pulę środków przeznaczono na działania wdrażane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (3,1 mld zł), która planuje ogłoszenie 12 konkursów na działania związane z projektami internetowymi, m.in. Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej oraz Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu b2b i działaniami proeksportowymi (Działanie 6.1 Paszport do eksportu).
 
PARP zaproponuje również zupełnie nowy rodzaj dofinansowania na wdrożenie pierwszego wynalazku w ramach działalności gospodarczej - projekt pilotażowy. Budżet na ten cel wynosi 980 mln zł.

Druga pula środków (951 mln zł) została przeznaczona z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dla firm i jednostek naukowych realizujących projekty badawczo-rozwojowe w ramach Działania 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych, Działania 1.3.1 Projekty Rozwojowe oraz Działania 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R.

Ministerstwo Gospodarki zaoferuje 700 mln zł  na realizacje inwestycji o dużym znaczeniu dla polskiej gospodarki w ramach działania 4.5 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Będą to dotacje na przedsięwzięcia produkcyjne (Poddziałanie 4.5.1oraz te z sektora usług nowoczesnych (Poddziałanie 4.5.2). Konkurs zaplanowano od 16 do 27 stycznia br.

Ministerstwo  planuje tez konkurs (75 mln zł) dla samorządów na przygotowanie dokumentacji terenów pod inwestycje (Działanie 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych) oraz kilka konkursów dla firm w ramach branżowych i ogólnych programów promocji gospodarczej (Działanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji.)

Dotacje dla firm i przedsiębiorców oferuja także Władza Wdrażająca Programy Europejskie (216 mln zł) w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i Działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” dla wszystkich województw. (MRR)

polecamy: Invest in Poland

kontakt