przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
23809 odwiedzin

Kontakt

A A A

Referat Projektów Społecznych

Wydział Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Urząd Miejski w Sochaczewie

96-500 Sochaczew, ul. 1 Maja 16,

tel.: 046 862 22 35 w. 440

e-mail: projekty.spoleczne@sochaczew.pl

 

Do zakresu działania Referatu Projektów Społecznych należy w szczególności:

1. Podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków pozabudżetowych, w tym funduszy z Unii Europejskiej na realizację projektów społecznych.

2. Bieżący kontakt z krajowymi i regionalnymi instytucjami zaangażowanymi w proces realizacji polityki regionalnej Unii Europejskiej, z instytucjami rządowymi i pozarządowymi, placówkami dyplomatycznymi
w kwestii dostępnych programów i grantów.

3. Stały monitoring źródeł finansowania przedsięwzięć rozwojowych i dotacji, których potencjalnym beneficjentem może zostać Miasto.

4. Przygotowywanie, opracowywanie dokumentów aplikacyjnych projektów, które będą mogły uzyskać dofinansowanie z funduszy unijnych.

5. Stała współpraca z innymi Wydziałami Urzędu i jednostkami podległymi Miastu na płaszczyźnie przygotowań - opracowań, analiz i studiów niezbędnych do proponowanych projektów.

6. Bieżąca koordynacja działań związanych z otrzymanymi dotacjami  i innymi źródłami dofinansowania,

7. Bieżąca współpraca z Wydziałami i jednostkami realizującymi projekty, Wydziałem Skarbnika Miasta w zakresie opracowywania wniosków o refundację poniesionych wydatków i raportów rzeczowych.

8. Współpraca z wybranymi organizacjami pozarządowymi w celu realizacji wspólnych projektów finansowych ze środków Unii Europejskiej.

9. Publikowanie danych należących do zadań komórki z zakresu informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej.

10. Wykonywanie innych zadań  związanych  z zakresem działania Referatu.

źródło: wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sochaczewie

kontakt