przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
22852 odwiedzin

Nota prawna

A A A

§ 1.

1. Wyłącznym właścicielem praw, w tym autorskich praw majątkowych do stron internetowych wpisanych pod domeną www.ue.sochaczew.pl, a także całej zawartości tej strony, w tym w szczególności: zdjęć, grafik, tekstów, elementów interaktywnych itp. jest Gmina Miasto Sochaczew (zwana dalej Miasto Sochaczew).

2. O ile nie postanowiono inaczej, reprodukcja jest dozwolona pod warunkiem podania źródła. Do celów reprodukcji lub innego wykorzystania informacji tekstowych lub multimedialnych (dźwięk, obraz, oprogramowanie itd.) niezbędne jest otrzymanie pozwolenia, które unieważnia wyżej wymienione ogólne pozwolenie i wyraźnie wskazuje wszystkie ograniczenia dotyczące wykorzystania.       

§ 2.

Treści prezentowane na stronach internetowych nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec Miasta Sochaczew.

§ 3.

Użytkownicy stron internetowych, o których mowa w § 1 ust. 1 zobowiązani są do korzystania z tych stron w taki sposób, aby nie utrudniać korzystania z tych stron przez innych użytkowników lub przez Miasto Sochaczew.

§ 4.

Miasto Sochaczew nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania przez kogokolwiek treści i innego rodzaju materiałów zawartych na stronach internetowych, o których mowa w § 1 ust. 1.

§ 5.

Miasto Sochaczew zastrzega sobie prawo blokowania dostępu doswoich stron internetowych.

kontakt