przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
23810 odwiedzin

O portalu

A A A

Sochaczew w Unii Europejskiej to oficjalny portal miejski dotyczący głównie działań Miasta w Unii Europejskiej (w tym również mechanizmy finansowe EOG i Norweskie oraz Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, inne) .

To dobry punkt wyjścia dla poszukujących informacji i usług udostępnianych przez UE, którzy jeszcze nie zdążyli zapoznać się z innymi witrynami. Dzięki naszym informacjom będziesz wiedział jak Miasto pozyskuje fundusze, je rozlicza i jakie ma plany związane z działaniami w Unii Europejskiej. Portal nasz skierowany jest do świadomych i aktywnych europejczyków, i skupia się na najważniejszych sprawach Unii Europejskiej, to dobre miejsce, aby zapromować projekt dofinansowany ze środków europejskich, nadać ogłoszenie czy zaprosić na ważne wydarzenie

Można tu znaleźć:

  • informacje o działalności Miasta Sochaczew w zakresie podejmowanych działań zmierzających do pozyskania środków pozabudżetowych, w tym funduszy z Unii Europejskiej na realizację projektów,
  • podstawowe informacje o tym, jak działa UE,
  • najnowsze wiadomości unijne i informacje o wydarzeniach w UE, monitoring źródeł finansowania przedsięwzięć rozwojowych i dotacji, których potencjalnym beneficjentem może zostać Miasto,
  • hiperłącza do informacji udostępnianych na portalach instytucji i agencji UE.

W naszym portalu pragniemy upowszechniać wiedzę z zakresu dostępności funduszy unijnych, piszemy o możliwościach, jakie stoją przed Miastem Sochaczew, informujemy także o nowych trendach w gospodarce europejskiej, analizujemy sytuację sochaczewskiej gospodarki na tle Europy, szukamy informacji o dotacjach publicznych i innych formach finansowania.

Kto jest administratorem tej witryny?

Administratorem witryny jest Referat Projektów Społecznych Urzędu Miejskiego w Sochaczewie razem z pozostałymi komórkami urzędu zajmującymi się funduszami UE w imieniu Gminy Miasta Sochaczew.

Drogowskazy do informacji i usług UE

Unia Europejska jest jednym z największych dostawców informacji online na świecie i wyszukanie odpowiedniej informacji może wydawać się skomplikowane.  Codziennie na witrynach internetowych ukazuje się ogrom nowych danych: przepisy, statystyki, komunikaty prasowe i wiele innych.

Każda z instytucji i agencji UE posiada swoją własną witrynę. Urzędy UE w każdym z państw członkowskich oraz w innych krajach na świecie także posiadają swoje witryny. Usługi internetowe dotyczą szerokiego wachlarza spraw, od sprawdzenia numeru VAT danej firmy, po zamawianie publikacji unijnych i pomaganie obywatelom w znalezieniu zatrudnienia za granicą.

Na tej stronie staramy się zamieszczać drogowskazy do tych różnych informacji. Naszą intencją jest skategoryzowanie informacji w jasny sposób oraz opisanie tego, co kryje się za każdym z podanych hiperłączy.

Zadowolenie klienta

Miejski Portal Sochaczew w Unii Europejskiej ma służyć Tobie. Współpracujemy z użytkownikami witryny, aby jej struktura i język były jak najbardziej zrozumiałe, lecz nie ustajemy w poszukiwaniu sposobów na udoskonalenie jej.

Aby wyrazić swoje uwagi, sugestie lub opinie na temat tego portalu, proszę skontaktować się z zespołem obsługującym stronę: projekty.spoleczne@sochaczew.pl

Co dzieje się wiadomościami nadsyłanymi przez użytkowników?

Komentarze otrzymywane od użytkowników portalu są co czytane i analizowane. Stale wprowadzamy zmiany w portalu w odpowiedzi na Wasze opinie.

Otrzymywane uwagi są anonimowe i nie przechowujemy danych osób korzystających z portalu lub wysyłających swoje opinie.

Nad czym aktualnie pracujemy

Staramy się przez cały czas udoskonalać Miejski Portal - Sochaczew w Unii Europejskiej. Ciągle przygotowujemy kolejne zmiany.

Przykłady:

  • Pracujemy nad zmianami, dzięki którym strona główna będzie bardziej przejrzysta. Funkcje, z których użytkownicy rzadko korzystają, zostaną usunięte, a informacje, które są najważniejszym powodem wizyt na naszych stronach, będą bardziej widoczne.
  • Pracujemy również nad udoskonaleniem części poświęconej publikacjom i dokumentom.

Jeżeli mają Państwo jakieś uwagi lub komentarze, prosimy o wypełnienie formularza „Jak ulepszyć ten portal?”

kontakt