przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
23810 odwiedzin

Leczenie w UE

A A A
  1. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

   2. Formularz E-121

   3. Zasady ubiegania się o zwrot kosztów leczenia poniesionych w innym niż Polska
       państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii

   4. Leczenie planowe za granicą

źródło: NFZ Warszawa

 


kontakt