przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
23811 odwiedzin

Opieka zdrowotna w UE

A A A
 • Opieka zdrowotna za granicą
 • Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego
 • Healthcare if you're moving to another EU country
 • Leczenie w nagłych wypadkach podczas krótkich wyjazdów
 • Jak zaplanować leczenie za granicą?
 • Leki – recepty i zwrot kosztów
 • Przeprowadzka za granicę
 • Partnerstwo i współpraca 
 • Partnerstwo na rzecz aktywnego starzenia się w dobrym zdrowiu 
  Partnerstwo na rzecz zwiększenia liczby lat zdrowego życia i promowania w UE starzenia się w dobrym zdrowiu
 • Obszary działalności
 • Unijny portal „Zdrowie”
  Informacje na temat unijnej polityki w dziedzinie zdrowia
 • Środowisko i zdrowie
  Działania UE na rzecz zwalczania chorób spowodowanych czynnikami środowiskowymi
 • Badania naukowe
 • Badania naukowe w dziedzinie zdrowia finansowane przez UE 
  Program prac, finansowanie, aktualności i wydarzenia
 • Statystyki
 • Statystyki dotyczące zdrowia publicznego w UE
  Gromadzenie danych, wskaźniki i ankiety
 • Świńska grypa – wirus H1N1
 • Grypa (H1N1)
  Ochrona przed grypą w Europie

 • kontakt