przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
23809 odwiedzin

Teren inwestycyjny

A A A

Przygotowanie terenu inwestycyjnego w centrum miasta Sochaczew

7 grudnia 2010 roku, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz reprezentanci sochaczewskiego ratusza podpisali umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą „Przygotowanie terenu inwestycyjnego w centrum miasta Sochaczew”. Wniosek o wsparcie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 został złożony w 2009 roku. Przeszedł pomyślnie wszystkie etapy oceny: formalną i merytoryczną i został wybrany do dofinansowania. W 2010 roku ratusz wyłonił wykonawcę robót, podpisał umowę i wprowadził ekipy techniczne na plac budowy.

W ramach tego projektu wykonana została nowa, obwodowa ulica miejska (ul. Kwiatkowskiego), otwierająca dostęp do przyległych nieruchomości oraz kanalizacja sanitarna, oświetlenie i sieć wodociągowa. Wcześniej na tym terenie wykonano już sieć kanalizacji deszczowej, której koszt jest kosztem kwalifikowanym projektu. Powstały także nowe miejsca parkingowe obsługujące cały teren, przebudowane zostało połączenie ulicy Grabskiego z ulicą 1 Maja, gdzie powstał także zielony skwer. Projekt utworzył nowe możliwości rozwoju działalności gospodarczej dla właścicieli działek przyległych do nowo budowanej ulicy, m.in. dla mieszkańców ulicy Reymonta oraz terenów leżących nieco w głębi, dotychczas pozbawionych swobodnego dostępu do ciągów komunikacyjnych.

Wnioskodawca/Beneficjent: Gmina Miasto Sochaczew
Tytuł projektu: „Przygotowanie terenu inwestycyjnego w centrum miasta Sochaczew”
Całkowita wartość projektu: 1.821.228,82 zł
Koszty kwalifikowane: 1.810.250,24 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 1.538.712,70 zł.
Dofinansowanie: 85% kosztów kwalifikowanych
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013; Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu; Działanie 1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą

Okres realizacji projektu: lipiec 2008 – czerwiec 2011

kontakt