przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
23810 odwiedzin
Obywatele dla Demokracji: ruszyła I edycja konkursu

Od 1 września do 15 października organizacje pozarządowe z całej Polski mogą składać wnioski na projekty tematyczne w programie Obywatele dla Demokracji. Na realizację projektów z zakresu partycypacji publicznej, kontroli obywatelskiej, zwalczania dyskryminacji, przeciwdziałania wykluczeniu oraz tych skierowanych do dzieci i młodzieży przeznaczono w pierwszej edycji konkursu 9,5 mln euro. W programie dużo uwagi zostanie też poświęconej działaniom służącym zwalczaniu mowy nienawiści w Internecie. Wysokość  dotacji zależy od tego, czy projekt będzie realizowany samodzielnie czy w partnerstwie. W pierwszym przypadku wyniesie ona od 50 tys. do 250 tys. zł. Przy wnioskach o dofinansowanie projektów partnerskich organizacje mogą się starać nawet o 350 tys. zł. Podręcznik, który zawiera wszystkie informacje dotyczące konkursu, wzory formularzy oraz instrukcje ich wypełniania można pobrać ze strony www.ngofund.org.pl

1 września zostanie uruchomiony internetowy system składania wniosków. Staraliśmy się na miarę możliwości uprościć procedury związane z przygotowaniem wniosków, tak, by organizacje mogły maksymalnie skupić się na zaplanowaniu projektów od strony merytorycznej. Zależy nam na działaniach, których realizacja przyniesie konkretne, trwałe rezultaty - mówi Anna Rozicka z Fundacji Batorego.

1 września rusza też konkurs na realizację projektów w ramach współpracy dwustronnej. Oznacza to, że organizacje, które zdecydują się realizować działania z partnerami z Norwegii, Lichtensteinu lub Islandii będą mogły otrzymać do 50 tys. zł na przygotowanie wspólnych projektów. Wnioski będzie można składać co miesiąc do 1 września 2014. Organizacje zainteresowane składaniem wniosków będą mogły zasięgnąć informacji i nawiązać kontakty z potencjalnymi partnerami z Państw-Darczyńców podczas konferencji inaugurującej program, która odbędzie się 18-19 września 2013 w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Z uwagi na duże zainteresowanie, konferencję będzie też można śledzić online na stronie internetowej programu.

Program Obywatele dla Demokracji jest finansowany z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Operatorem programu jest Fundacja Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży.

Obywatele dla Demokracji Program dla organizacji pozarządowych finansowany z Funduszy EOG

Celem programu zaplanowanego na lata 2013-2016 jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w budowaniu sprawiedliwości społecznej, demokracji i zrównoważonego rozwoju. Program o budżecie 150 mln zł, finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG). W ramach programu o dofinansowanie mogą ubiegać się polskie organizacje pozarządowe, samodzielnie lub w partnerstwie z innymi podmiotami: z Polski, z 14 innych krajów, w których działają Fundusze EOG, z Państw Darczyńców (Islandii, Liechtensteinu i Norwegii), państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego graniczących z Polską (Białoruś, Ukraina, Rosja) lub w partnerstwie z organizacjami międzyrządowymi.

Dotacje można uzyskać na: projekty tematyczne, projekty systemowe oraz na współpracę dwustronną. W ramach projektów tematycznych (dotacje w wys. od 50 tys. do 350 tys. złotych) wspierane będą działania mające na celu:

- angażowanie obywateli i organizacji obywatelskich w życie publiczne - Partycypacja obywatelska
- sprawowanie obywatelskiej kontroli nad funkcjonowaniem instytucji publicznych - Kontrola obywatelska
- zwalczanie ksenofobii, homofobii, rasizmu, antysemityzmu i wszelkich form dyskryminacji - Zwalczanie dyskryminacji
- zwiększenie zakresu i form wsparcia dla grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego - Wykluczenia społeczne
- kształtowanie postaw obywatelskich oraz przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji dzieci i młodzieży - Dzieci i młodzież

Część budżetu programu przeznaczona jest na sfinansowanie wyłonionych w konkursie projektów systemowych (dotacje od 300 tys. do 2 milionów złotych). Projekty te służyć mają wypracowaniu i wdrożeniu rozwiązań sprzyjających podniesieniu jakości działania sektora pozarządowego lub jego poszczególnych "branż". Część dotacji w projektach tematycznych i systemowych może zostać przeznaczona na poprawę funkcjonowania i rozwój organizacji.  W ramach wspierania współpracy dwustronnej między Polską a państwami darczyńcami przewidziane są dotacje na poszukiwanie partnerów i przygotowanie projektów partnerskich, a także mikrogranty dla organizacji realizujących projekty finansowane z programu, służące wymiany wiedzy, technologii, doświadczeń i dobrych praktyk między polskimi organizacjami pozarządowymi a podmiotami z Norwegii, Liechtensteinu i Islandii. O dotacje na zainicjowanie współpracy dwustronnej ubiegać się mogą podmioty z Polski i z Państw Darczyńców.

Program prowadzony jest przez Fundację Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, która zajmuje się projektami dotyczącymi dzieci i młodzieży.

Więcej informacji o programie, w tym harmonogram i szczegółowe wytyczne dotyczące zasad składania wniosków na stronie: www.ngofund.org.pl

decydujmyrazem.pl - 13.09.2013, eurofundsNEWS.eu

A A A
17.09.2013
godz.11:09
kontakt