przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
23811 odwiedzin
Stolica innowacji. Które miasto zdobędzie pół miliona euro?

Pół miliona euro – tyle wynosi nagroda dla europejskiego miasta, która zdobędzie tytuł „Stolicy Innowacji". Celem konkursu jest wyróżnienie tych miejsc, które swoim mieszkańcom oferują najlepsze warunki łączące sferę publiczną z prywatną. - Miasta to siła napędowa europejskiej gospodarki – mówi komisarzeuropejskaMáire Geoghegan-Quinn.

Komisja Europejska przyjmuje zgłoszenia do konkursu na Europejską Stolicę Innowacji – iCapital. Tę nową nagrodę otrzyma miasto, w którym powstaje najlepszy „ekosystem innowacji" łączący mieszkańców, organizacje publiczne, środowisko akademickie i świat biznesu.

Obecnie 68 proc. ludności UE mieszka na obszarach miejskich, a zatem to one przyczynią się w największym stopniu do zwiększenia innowacyjności w Europie. Miasta wspierają wprawdzie innowacje, wybierając swoich dostawców usług, ale pierwszorzędne znaczenie ma dopiero stworzenie sprzyjającego innowacyjności otoczenia oraz umożliwienie współdziałania między sferą publiczną a prywatną.

Wiosną 2014 r. niezależny panel ekspertów wybierze zwycięzcę konkursu – najbardziej innowacyjne miasto otrzyma 500 tys. euro na intensyfikację swoich działań. Termin zgłaszania kandydatów upływa 3 grudnia 2013 r.

Máire Geoghegan-Quinn, unijna komisarz ds. badań, innowacji i nauki, powiedziala: Miasta to siła napędowa europejskiej gospodarki. Siedmiu na dziesięciu Europejczyków mieszka na obszarach miejskich. Obszary te generują dwie trzecie unijnego PKB. Chcemy zachęcić miasta do podniesienia poprzeczki w dziedzinie innowacji oraz stworzyć sieć miast, które będą dzielić się swoimi najlepszymi pomysłami.

Jury oceni zarówno inicjatywy i dotychczasowe osiągnięcia kandydujących miast, jak i ich pomysły na zwiększenie innowacyjności w przyszłości. Miasta będą musiały udowodnić, że działają zgodnie z kompleksową strategią, która jest:

  • innowacyjna – pod względem pojęć, działań i narzędzi
  • inspirująca – ma na celu mobilizację talentów, dostępnych funduszy i inwestycji oraz zaangażowanie mieszkańców miast w podejmowane działania
  • zintegrowana – uwzględnia cele strategii „Europa 2020", czyli inteligentny, trwały wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu
  • interaktywna – służy budowaniu wspólnoty na rzecz innowacyjności w obrębie miasta oraz w relacjach z innymi miastami.

Zgłoszenia mogą nadsyłać miasta z państw członkowskich UE i krajów uczestniczących w unijnym programie ramowym w zakresie badań. Do nagrody mogą pretendować miasta, których liczba mieszkańców przekracza 100 tys. i które przedstawią inicjatywy realizowane co najmniej od 1 stycznia 2010 r. W przypadku państw, w których nie ma miast liczących powyżej 100 tys. mieszkańców, do udziału w konkursie dopuszczone jest największe miasto w kraju.

Zainteresowane miasta zachęcamy do zapoznania się ze stroną na temat konkursu, na której znajdą przydatne informacje oraz regulamin konkursu. Pytania dotyczące zgłoszeń można również nadsyłać na adres: rtd-i-capital@ec.europa.eu.

Źródło: ec.europa.eu

A A A
16.09.2013
godz.10:30
kontakt