przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
23809 odwiedzin
Ruszyły konsultacje społeczne Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020

9 września 2013 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). Celem POIR jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, wyrażające się głównie wzrostem nakładów prywatnych na B+R. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez koncentrację działań Programu na:

  • wsparciu powiązań między przedsiębiorstwami i nauką;
  • wsparciu i rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw;
  • wzmocnieniu jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej.
Zakres wsparcia w ramach POIR wpisuje się w następujące cele tematyczne, wymienione w projekcie Rozporządzenia Ogólnego Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFRM objętych zakresem wspólnych ram strategicznych:
  • Cel 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji;
  • Cel 3. Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury.
Najważniejszymi beneficjentami POIR będą przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP) oraz jednostki naukowe, a także klastry i instytucje otoczenia biznesu.

· Projekt Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020  (1,15 MB)
· Diagnoza do projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020  (1,78 MB)

Uwagi dotyczące Programu będzie można zgłaszać w terminie do 14 października 2013 r. za pomocą formularza zgłaszania uwag lub przesyłając je na adres pocztowy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (z dopiskiem „Uwagi do projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020").

Konferencja
W ramach konsultacji społecznych, 7 października br. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Warszawie, ul. Wspólna 2/4, odbędzie się konferencja.

MRR - 09.09.2013, eurofundsNEWS.eu

A A A
10.09.2013
godz.10:19
kontakt