przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
23812 odwiedzin
1 lipca Litwa po raz pierwszy przejmuje prezydencję w UE.

Wiarygodność, wzrost gospodarczy i otwartość to priorytety Litwy na okres jej półrocznej prezydencji w UE, która rozpoczyna się 1 lipca. Teraz, gdy krajowi przywódcy osiągnęli porozumienie w sprawie budżetu na lata 2014-2020, łatwiej będzie osiągnąć postępy w realizacji tych celów. Litwa zobowiązała się, że będzie przewodniczyć pracom UE jako „bezstronny pośrednik". Wele przyszłych decyzji będzie służyć wspieraniu Europy w wychodzeniu z obecnego zastoju gospodarczego.  


Litwa jako jeden z tych europejskich krajów, które najskuteczniej radzą sobie z kryzysem, jest prawdopodobnie szczególnie predestynowana do tego, by pomóc UE w powrocie na ścieżkę wzrostu gospodarczego. Po gwałtownym pogorszeniu się sytuacji w 2009 r., kiedy PKB Litwy spadło o prawie 15 proc., do 2010 r. nastąpiła poprawa. Zgodnie z oczekiwaniami w 2013 r. Litwa powinna należeć do najlepiej funkcjonujących gospodarek UE.

Jeśli unijny budżet w wysokości 960 mld euro zostanie zatwierdzony przez posłów do PE, Litwa będzie musiała doprowadzić do przyjęcia około 70 aktów prawnych, tak aby unijne pieniądze mogły nadal wspierać projekty i działania w różnych dziedzinach: od badań naukowych do pobudzenia rozwoju regionów.

Plany Litwy na najbliższe sześć miesięcy zostały zwięźle ujęte w haśle: „wiarygodna, rozwijająca się i otwarta Europa".

Uznanie wiarygodności gospodarczej UE zależy od stabilności finansowej, dlatego Litwa zamierza zadbać o poprawę stanu finansów publicznych w Unii. Decydującym krokiem będą postępy poczynione w zakresie unii bankoweji reform rynków finansowych. Do najważniejszych działań będzie należeć wywieranie nacisku na kraje UE, aby wdrażały już wcześniej uzgodnione reformy (na przykład w obszarze zarządzania gospodarką), a także wzmacnianie współpracy gospodarczej i monetarnej w ramach tzw. Unii Gospodarczej i Walutowej.

Jednolity rynek - na którym zniesione są krajowe granice wewnętrzne dla przepływu osób, towarów, usług i kapitału - ma potencjał umożliwiający wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy. Litewska prezydencja chciałaby dopilnować, aby tym rynkiem były objęte wszystkie istotne towary i usługi (np. z sektora energii i badań naukowych).

O otwartości UE mają świadczyć ściślejsza integracja UE z jej wschodnimi sąsiadami, a także umowy o wolnym handlu z takimi krajami jak USA, Japonia i Kanada.

Litwa po raz pierwszy sprawuje prezydencję w UE. Litewski rząd przygotowuje się do tego zadania, ściśle współpracując z rządem Irlandii, która przewodniczyła pracom UE w pierwszej połowie 2013 r.

Strona internetowa litewskiej prezydencji

KE - 28.06.2013

A A A
30.06.2013
godz.12:59
kontakt