przejdź do Sochaczew.pl
21096 odwiedzin

wiadomości

W latach 2014-2020 Polska otrzyma 300 miliardów z funduszy unijnych. O tym, jak miasta i regiony mogą pozyskać środki z owego budżetu, mówiono podczas konferencji „Inteligentny Marketing Miejsc - jak ugryźć 300 mld...
14.05.2013
godz.14:26

Inkubatory przedsiębiorczości dla osób 50+, czy też powołanie grup wsparcia dla nich - to niektóre pomysły Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na skuteczniejszą aktywizację starszych osób na rynku pracy na naj...
14.05.2013
godz.14:22

Dokumenty niezbędne do zatwierdzenia przez KE przesunięcia pieniędzy w programie Kapitał Ludzki zostały wysłane do Brukseli - poinformował rzecznik Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Piotr Popa. Dzięki temu przesuni...
13.05.2013
godz.11:09

Przewidywalność, stabilność społeczna i kapitał ludzki – to największe obecnie przewagi konkurencyjne polskiej gospodarki – ocenia wicepremier Janusz Piechociński. Jego zdaniem ważne pola rywalizacji gospodarczej ...
13.05.2013
godz.11:06

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pracuje nad nowym programem operacyjnym Polska Cyfrowa, skoncentrowanym na działaniach wokół branży teleinformatycznej. Resort liczy, że jego budżet w nowej unijnej perspektywie wy...
11.05.2013
godz.14:28

20 maja 2013 roku, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, zostaną ogłoszone trzy nowe konkursy na dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności projektów dotyczących: gospodarki wodno-ściekowej (działanie 1....
11.05.2013
godz.14:27

Aż trzy czwarte stowarzyszeń i fundacji zajmujących się kulturą, współpracuje z domami kultury. Dzięki temu ci pierwsi mają dostęp do sprzętu, a ci drudzy do funduszy przeznaczonych tylko dla trzeciego sektora, prz...
09.05.2013
godz.14:24

Akcja jest wspólnym przedsięwzięciem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, TVP i Radia Zet (z udziałem ambasadorów artystycznych: m.in.: De Mono, Blue Cafe i Mezo oraz znanych prowadzących Radia Zet w osobach: Wojciec...
08.05.2013
godz.12:33

Konkurs „Samorządowy Mistrz Języka Polskiego” Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk i Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zapraszają urzędników samorządowych wszystkich szczebli do udziału w ...
08.05.2013
godz.10:06

Wyższe uczelnie i przedsiębiorstwa będą miały w budżecie unijnym na lata 2014-20 olbrzymie środki, ale skorzystają z nich tylko wówczas, gdy będą w stanie opracować i sprzedać nowoczesne technologie – zaznaczyła mi...
06.05.2013
godz.14:18

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość