przejdź do Sochaczew.pl
21088 odwiedzin

wiadomości

Komisja Europejska  zadeklarowała dziś dodatkowe środki na projekty mające na celu  osiągnięcie milenijnych celów rozwoju (MCR), których realizacja  jest  najbardziej opóźniona, w 36 państwach Afryki, Karaibów i Pacyfiku.  Dodatkowe środki finanso...
22.12.2011
godz.12:54

Unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego Michel Barnier zapowiedział we wtorek  zmniejszenie biurokracji dla firm startujących w przetargach  publicznych. Jednocześnie zapowiedział unijną regulację koncesji na roboty bu...
22.12.2011
godz.11:24

Pod adresem: http://mac.gov.pl ruszył serwis internetowy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Internauci, którzy zajrzą do tego serwisu mogą obejrzeć wideo z  wypowiedzią ministra Michała Boniego, który tłumaczy jak widzi zadania nowego reso...
22.12.2011
godz.09:50

"Europa została zbudowana na marzeniach i nie mamy prawa ich odrzucać" - mówił przewodniczący PE Jerzy Buzek w swoim pożegnalnym wystąpieniu. Wezwał eurodeputowanych do walki z kryzysem. "By pozostać silnymi musimy codziennie inwestować w naszą ws...
21.12.2011
godz.14:17

Minister Administracji i Cyfryzacji Michał Boni oraz przedstawiciele  samorządów, telekomunikacyjnych izb gospodarczych i organizacji  pracodawców podpisali memorandum ws. współpracy przy budowie  sieci szerokopasmowego internetu w Polsce. Dok...
21.12.2011
godz.14:14

KE zaproponowała we wtorek 4 mln euro do 2013 r., aby ułatwić młodzieży znalezienie zajęcia najpóźniej w cztery miesiące po opuszczeniu szkoły; Komisja chce przeznaczyć na walkę z bezrobociem młodych niewykorzystane j...
21.12.2011
godz.11:26

UE wzywa do natychmiastowych działań w celu ograniczenia bezrobocia osób młodych W sytuacji, gdy stopa bezrobocia wśród osób młodych w Europie utrzymuje się na poziomie 21%, Komisja wzywa państwa członkowskie , przed...
21.12.2011
godz.11:25

Od 1 stycznia 2012 r.zaczną obowiązywać nowe wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 15 grudnia 2011 r. Minister Rozwoju Regionalnego zatwierdziła zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowania wyda...
20.12.2011
godz.15:05

MRR wyklucza wprowadzenie wstępnej selekcji projektów na podstawie zaprezentowanych założeń. Ministerstwo zapowiada jednak uproszczenia w aplikacji o dotacje unijne w nowej perspektywie. Poseł Mirosława Nykiel wystąpiła do MRR z interpelacją, w k...
20.12.2011
godz.11:57

Firma otrzyma zapłatę za usługę dla konkretnej liczby kursantów. Obecnie  rozliczenie szkolenia odbywa się na podstawie poniesionych wydatków, a firmy, żeby osiągnąć zysk w projekcie, muszą je zawyżać. Zmianę zasad  przewidują nowe wytyczne minist...
17.12.2011
godz.10:37

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość