przejdź do Sochaczew.pl
21096 odwiedzin

wiadomości

27 grudnia 2011 r. uruchomiono serwis poświęcony partnerstwu publiczno-prywatnemu w Krakowie. Celem serwisu jest promocja PPP oraz prezentacja inwestycji Gminy Miejskiej Kraków typowanych do realizacji w tej formule. Serwis www.ppp4krakow.pl  pows...
27.12.2011
godz.10:19

21 grudnia 2011 r. Komisja Europejska podjęła Decyzję nr K(2011)9376 w sprawie zmiany Programu Infrastruktura i Środowisko. Zmieniona wersja Programu (wersja 3.0) wynika z przeprowadzonego śródokresowego przeglądu wdrażania oraz uwzględnia alokacj...
27.12.2011
godz.10:16

Znowelizowano  Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Kapitał Ludzki. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie obejmują: Dostosowanie treści dokumentu do zmian wprowadz...
27.12.2011
godz.10:14

23 grudnia 2011 r. zatwierdzona została znowelizowana wersja Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu Kapitał Ludzki.Na...
27.12.2011
godz.10:09

W grudniu 2011 roku polscy przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Mazowieckiego Działanie 1.7 - Promocja Gospodarcza. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są...
27.12.2011
godz.09:55

Na mapie Polski pojawiło się prawie 1000 nowych miejsc z darmowym dostępem do Internetu - stanowiska komputerowe w bibliotekach publicznych. Przyjść i skorzystać z nich może każdy.Biblioteki otrzymały komputery oraz m.in. drukarki i laptopy, dzięk...
23.12.2011
godz.14:51

20 grudnia 2011 r. zatwierdzona została znowelizowana wersja Zakresu realizacji projektów partnerskich określonego przez Instytucję Zarządzającą Programem Kapitał Ludzki. Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie obejmują: Podkreślenie, ...
23.12.2011
godz.09:46

22 grudnia 2011 r. wiceminister rozwoju regionalnego Paweł Orłowski zatwierdził zmienione Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  Nowe Zasady będą obowiązywały od 1 stycznia 2012 roku.Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumenci...
23.12.2011
godz.09:43

22 grudnia 2011 r. zatwierdzona została znowelizowana wersja Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie obejmują: Wprowadzenie możliwości składania wniosków...
23.12.2011
godz.09:37

Od 1 stycznia 2012 r. będzie obowiązywać znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (SzOP). Przedmiotowy dokument został zatwierdzony przez Pawła Orłowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwo...
23.12.2011
godz.09:34

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość