przejdź do Sochaczew.pl
21097 odwiedzin

wiadomości

  O największym programie w historii Unii Europejskiej „Infrastruktura i środowisko” słyszało 57,4 proc. Polaków. To znacznie więcej niż w 2008 roku gdzie o programie słyszało 20% Polaków. Czy to dużo czy mało? Na program UE wyłożyła 27,9 mld eur...
03.01.2012
godz.09:57

Od no­we­go ro­ku Pol­ska Agen­cja Roz­wo­ju Przed­się­bior­czo­ści nie bę­dzie już dzie­lić do­ta­cji na pro­jek­ty ba­daw­czo-roz­wo­jo­we firm z pro­gra­mu„In­no­wa­cyj­na go­spo­dar­ka" (dzia­ła­nie 1.4). Ma się tym za­jąć Na­ro­do­we  Cen­tru...
03.01.2012
godz.09:52

Co szykuje Unia dla polskich przedsiębiorców w 2012 r. ? Z ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) harmonogramu składania wniosków o dofinansowanie w 2012 r. wynika, że największe szanse na dotacje mają firmy, które chcą...
02.01.2012
godz.11:27

Zapraszamy do aplikowania w Programie Europa dla Obywateli! Celem programu jest przede wszystkim rozwijanie obywatelstwa europejskiego, rozwijanie poczucia tożsamości europejskiej, a także umacnianie poczucia odpowiedzialności za UE wśród obywatel...
02.01.2012
godz.10:34

Firmia Ecorys w partnerstwie ze  Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk informuje, że z dniem 29  grudnia 2011 r. ogłoszono rozpoczęcie drugiego naboru wniosków o  dofinansowanie projektów „dużych” w ramach Funduszu dla Organizacji  Pozarządowy...
02.01.2012
godz.10:31

50 mln zł przeznaczy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektów innowacyjnych, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wnioski o dofinansowanie można składać do 16 lutego 2012 r. W konkursie mogą wziąć udział szk...
02.01.2012
godz.10:29

Resort pracy i polityki społecznej zaprasza na nową stronę internetową o żłobkach Pod adresem http://www.zlobki.mpips.gov.pl/ można znaleźć wiele informacji, potrzebnych rodzicom, poszukującym opieki dla swojego dzie...
30.12.2011
godz.11:22

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie ZŁOTA@ 2012 - SAMORZĄDOWY LIDER CYFROWEJ POLSKI, którego celem jest wyłonienie i promowanie samorządów lokalnych podejmujących aktywne i skuteczne działania na rzecz rozwoj...
30.12.2011
godz.11:21

Uprzejmie informujemy, że został rostrzygnięty Konkurs "Dobre Praktyki EFS 2011". Spośród 97 zgłoszeń wyłoniono 10 projektów, które uzyskały tytuł „Najlepsza inwestycja w człowieka 2011”. Zapraszamy do zapoznania się z listą laureatów tegorocznej ...
30.12.2011
godz.09:48

Kończy się wielki boom na unijne e-dotacje czyli pieniądze na projekty  internetowe nowych firm (działających krócej niż rok). Polska Agencja  Rozwoju  Przedsiębiorczości podała, że w ostatnim tegorocznym naborze wpłynęło tylko 746 wniosków o wart...
30.12.2011
godz.09:44

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość