przejdź do Sochaczew.pl
21096 odwiedzin

wiadomości

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w  2012 roku zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup  społecznych i środowiskowych finansowanych ze środków pochodzących z budżetu państwa. Otwarty Konkurs na ...
09.01.2012
godz.12:31

                Przedstawiamy zmiany jakie zostały wprowadzone do zasad obowiązujących w programie od 2012 roku. Spis ten ma na celu tylko zasygnalizowanie  •najważniejszych z nich. Aby szczegółowo zapoznać się ze zmianami prosimy sięgną...
09.01.2012
godz.12:15

Otwarty Konkurs na dofinansowanie w 2012 roku zadań z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci" realizowanych w ramach zadania „Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla  wszystkich", podzadania „Upo...
08.01.2012
godz.12:27

Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w najnowszej publikacji Europejskiego Forum Młodzieży. Broszura "Youth Employment in Europe: A Call for Change" podsumowuje działania związane z rynkiem pracy, prowadzone przez Europejskie Forum  Młodzieży. W...
08.01.2012
godz.12:19

Zwiększenie puli środków przeznaczonych na przedszkola, uruchomienie nowych form wsparcia ułatwiających zakładanie i prowadzenie żłobków i klubów dziecięcych, preferencyjne pożyczki dla osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarcze...
05.01.2012
godz.11:34

AIP SGGW zaprasza do udziału w BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH na temat zakładania i prowadzenia własnej firmy Dzięki szkoleniom uczestnicy: - stworzą profesjonalny biznesplan, - otrzymają wsparcie ekspertów w ocenie i poprawie zyskowności przedsięwzię...
04.01.2012
godz.14:25

Minister sportu ogłosił otwarty konkurs na dofinansowanie w 2012 r. zadań programu „Sport Wszystkich Dzieci” finansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Wnioski można składać do 23 stycznia.W 2012 roku, na realizację zadań program...
04.01.2012
godz.08:14

Do 31 stycznia 2012 roku można się zgłaszać do konkursu "Moja droga do Europy zaczyna się w domu". Konkurs jest skierowany do uczniów szkół średnich i zawodowych w Polsce. Prace powinny być przygotowane w zespołach 2 - 4 osobowych prowadzonych pod...
03.01.2012
godz.14:22

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – Biuro PO KL poinformowało osoby/instytucje realizujące projekty PO KL, że zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej Beneficjenci nie mogą kserować dowodów osobistych uczestników projektów, nawet p...
03.01.2012
godz.10:03

Od 01 stycznia nowe zasady realizacji pomocy technicznej w ramach PO KL. Poznaj zasady realizacji pomocy technicznej w ramach PO KL  (obowiązuje od 1 stycznia 2012 r.) - pobierz plik Źródło: MRR - 30.12.2011
03.01.2012
godz.10:00

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość