przejdź do Sochaczew.pl
21097 odwiedzin

wiadomości

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 23 maja do 26 czerwca 2013 r. odbywa się nabór wniosków o dofinansowanie projektów...
23.05.2013
godz.11:35

W latach 2014 -2020 samorządy będą mogły pozyskać środki unijne na szeroko rozumiany transport miejski, rozbudowę dróg lokalnych, a nawet obwodnice – poinformowała minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska....
22.05.2013
godz.11:14

W poniedziałek 20 maja ruszyły trzy nabory wniosków na dofinansowanie projektów dotyczących: gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami oraz ochrony powierzchni ziemi. W puli konkursów jest łącznie 146 mln eur...
21.05.2013
godz.11:21

W ekspertyzie zamówionej przez resort rozwoju regionalnego, znajdujemy szacunkowe wyliczenie wysokości środków niezbędnych do wniesienia przez samorządy terytorialne, jako wkład własny do projektów unijnych. Analiz...
20.05.2013
godz.10:11

W związku z trwającym procesem programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zleciło przeprowadzenie badania, którego efektem jest określenie wysokości środków niezbędnych do zape...
19.05.2013
godz.10:05

Od 15 maja do 5 czerwca 2013 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, Program...
16.05.2013
godz.12:12

Każdy początkujący przedsiębiorca ma szansę na odniesienie sukcesu. Potrzebna jest determinacja, ciężka praca i… wiedza. Ten ostatni czynnik jest równie niezbędny na starcie, jak kapitał na rozruch biznesu. Przewodnik...
16.05.2013
godz.09:59

Elementy zielonej infrastruktury w środowisku miejskim, takie jak zielone dachy, parki i zielone drogi wpływają pozytywnie na zdrowie ludzi, pomagają rozwiązać problemy społeczne i zaoszczędzić energię, a także uła...
15.05.2013
godz.12:23

Z Programu Kapitał Ludzki wsparcie uzyskało ponad 2 mln osób młodych. Kolejne 85 tys. ma szansę skorzystać z blisko 500 mln zł  funduszy unijnych na szkolenia, staże i dotacje na założenie własnej firmy - mówiła mi...
15.05.2013
godz.10:24

Prawdopodobnie ponad 70 miast znajdzie się na liście ośrodków wymagających szczególnego wsparcia nowymi środkami unijnymi - wynika z informacji minister rozwoju regionalnego. Pulę środków na ten cel resort wstępnie...
15.05.2013
godz.10:03

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość