przejdź do Sochaczew.pl
21097 odwiedzin

wiadomości

Szkolenia Pogram Kultura 2012 dla organizacji i instytucji z sektora kultury zainteresowanych dofinansowaniem międzynarodowych projektów kulturalnych, festiwali, tłumaczeń literackich. Weź udział w szkoleniu i dowied...
25.01.2012
godz.13:20

Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki (PO KL) – mając na celu zapewnienie prawidłowego wdrażania Programu – dokonała aktualizacji instrukcji w zakresie zasad wypełniania pól 2.2, 2.3, 2.4 i 2.5 we wniosku o...
25.01.2012
godz.09:59

Zacznij.biz jest szansą na pozyskanie środków na realizację pomysłów biznesowych – nagrodą dla najlepszych projektów jest możliwość zainteresowania pomysłem potencjalnych inwestorów, Aniołów Biznesu. To również nie...
24.01.2012
godz.12:46

Granty Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Celem programu jest podniesienie standardu bibliotek publicznych (w tym standardów estetycznych) poprzez modernizację lub stworzenie niezbędnej infrastruktury zape...
24.01.2012
godz.12:26

Fundacja im. Stefana Batorego zaprasza organizacje pozarządowe, które chciałyby uczestniczyć w programie Równe Szanse – Lokalne Programy Stypendialne, do składania listów intencyjnych. Organizacjom zaproszonym do udz...
24.01.2012
godz.12:19

Program „Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!” Program „Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!” daje możliwość realizacji 32 inicjatywy podejmowanych przez lokalne organizacje w całej Polsce, które doskonale znają proble...
24.01.2012
godz.12:04

W dniu 15 grudnia 2011 r. Komisja Europejska opublikowała pakiet projektów dotyczących programu Europa dla Obywateli – nowej edycji na lata 2014-20. Projekt rozporządzenia ws. ustanowienia programu Europa dla Obywate...
24.01.2012
godz.11:57

Do 16 lutego można składać wnioski do projektu "Animator - Moje boisko - ORLIK 2012” w I terminie. Resort sportu partycypuje w kosztach zatrudnienia trenerów na orlikach. Celem projektu jest m.in. wspomaganie samorzą...
23.01.2012
godz.11:41

W I kwartale 2012 roku planowany jest konkurs na rozwój kwalifikacji kadr w służbie zdrowia O planowanym na I kwartał 2012 roku naborze informuje, na stronach zdrowie.miasto.biz, Ministerstwo Zdrowia. Nowy konkurs ur...
21.01.2012
godz.13:32

Firma Ecorys w partnerstwie ze  Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk informuje, że z dniem 29  grudnia 2011 r. ogłoszono rozpoczęcie drugiego naboru wniosków o  dofinansowanie projektów „dużych” w ramach Funduszu...
16.01.2012
godz.15:48

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość