przejdź do Sochaczew.pl
21096 odwiedzin

wiadomości

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza zrzeszenia przedsiębiorców oraz jednostki naukowe do zapoznania się z propozycjami współpracy ze strony podmiotów  międzynarodowych w ramach projektów zgłaszanych do 13. konku...
30.01.2012
godz.09:47

I nabór wniosków na współorganizację w 2012 roku przez Departament Informacji, Promocji i Szkoleń w MRR wydarzeń informacyjnych Departament Informacji, Promocji i Szkoleń w Ministerstwie Rozwoju R...
30.01.2012
godz.09:45

Celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest wsparcie wdrażania zasady I programu „Small Business Act" oraz agendy z Oslo na rzecz kształcenia w zakresie przedsiębiorczości w Europie („Oslo Agenda for  Ent...
30.01.2012
godz.09:42

Poprzednią, pierwszą edycję norweskiej pomocy dla dwunastu nowych członków Unii Europejskiej oraz Portugalii, Hiszpanii i Grecji na lata 2004-2009 w Polsce podsumowano w ubiegłym roku (najbardziej skorzystały samorząd...
30.01.2012
godz.09:35

Obecnie prawie 23 mln osób są bezrobotne i szacuje się, że ponad 113 mln jest zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem. Głównym narzędziem wspierania  zatrudnienia jest Europejski Fundusz Społeczny (EFS), który przyczyni...
29.01.2012
godz.09:38

Ecorys w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk Operator Grantu Blokowego ustanowionego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ogłosili drugi nabór wniosków projektów „dużych" do Fundusz...
27.01.2012
godz.09:19

Fundusz na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego został utworzony w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Wdrażanie Funduszu we wszystkich 12 krajach-beneficjentach koordynuje norweska instytucja I...
26.01.2012
godz.12:54

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2012 r. ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO).   Celem głównym program...
26.01.2012
godz.12:48

Szanowni Państwo! Jeszcze do 30 stycznia włącznie mają Państwo możliwość złożenia dokumentów w ramach rekrutacji do dwóch niezwykle ciekawych a także bezpłatnych szkoleń biznesowych, realizowanych w ramach Akademii Wi...
26.01.2012
godz.12:42

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 14 marca do 13 kwietnia 2012 r. odbywa się nabór wniosków o dofinansowanie projekt...
26.01.2012
godz.08:43

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość