przejdź do Sochaczew.pl
21088 odwiedzin

wiadomości

Unia Europejska zapewnia wsparcie dla europejskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Pomoc dostępna jest w różnych formach, takich jak granty, pożyczki oraz, w niektórych przypadkach, zabezpieczenia.Dostępne...
24.02.2012
godz.12:33

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów edukacyjnych dotyczących przedsiębiorczości. Konkurs skierowany jest m.in. do szkół, uczelni, instytucji zajmujących się edukacją w zakresie prze...
23.02.2012
godz.15:00

Promowanie dostępu do finansowania oraz wspieranie przedsiębiorczości, w tym tworzenia nowych przedsiębiorstw, to zasadnicze punkty nowego programu wsparcia finansowego przedstawionego przez Komisję Europejską. Dyspo...
23.02.2012
godz.13:00

Konkurs zamknięty nr DWF_1.5_1_2012 pt. „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego” Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej ogła...
21.02.2012
godz.10:16

Powstało pierwsze w Polsce Centrum Informacji o Euro Narodowego Banku Polskiego.  Mieści się przy Oddziale Okręgowym NBP w Łodzi. Centrum ma pełnić rolę informacyjną i edukacyjną dla społeczności łódzkiej. Dzięki niem...
21.02.2012
godz.09:26

W tym roku o dofinansowanie budowy, rozbudowy lub remontu biblioteki ubiegać mogą się również gminne instytucje kultury, w skład których  wchodzą biblioteki. Wnioski można składać do 30 marca. W Regulaminie Programu, ...
21.02.2012
godz.08:43

EURES to łatwy sposób na znalezienie informacji o ofertach pracy i możliwościach nauki w Europie. Na dzień 19/02/2012 w sieci EURES było 1 413 072 ofert pracy, 798 080 CV i 26 147 pracodawców z 31 krajów Europy. Zasad...
20.02.2012
godz.12:06

Projekt dotyczy wsparcia dla osób długotrwale bezrobotnych i osób zatrudnionych po długotrwałym bezrobociu oraz ma na celu podniesienie ich kwalifikacji zawodowych i wzmocnienie pozytywnej postawy wobec pracy W przypa...
20.02.2012
godz.12:03

Komisja Europejska  zaproponowała ponad 120 zmian w celu uproszczenia przepisów dotyczących funduszy UE dla samorządów, przedsiębiorstw  i innych beneficjentów. Propozycje przedstawiono w „Planie uproszczenia wielolet...
14.02.2012
godz.09:43

Udostępniono nową wersję Generatora Wniosków Płatniczych - 5.3.0 W ramach wersji wprowadzono następujące zmiany: Zaktualizowano słowniki Działań i Poddziałań- zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL 2007-...
10.02.2012
godz.12:40

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość