przejdź do Sochaczew.pl
21096 odwiedzin

wiadomości

i poręczeń, a nie bezzwrotnych dotacji. Sektor bankowy coraz śmielej promuje kredyty jako formę unijnej pomocy dla firm w nowym rozdaniu pieniędzy na lata 2014-2020 Zdaniem Dariusza Daniluka, prezesa Banku Gospod...
01.03.2012
godz.21:25

Centrum Informacji Europejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych serdecznie zaprasza na Europejskie Wykłady Otwarte w marcu 2012 r. Informacje o spotkaniach znajdą Państwo w załączonej tabeli. Jednoczenie przypominam...
01.03.2012
godz.15:57

Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Priorytetu V Dobre Rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europ...
01.03.2012
godz.12:40

Departament Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego MAiC, w ramach wykonywania zadań Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, kontynuuje pra...
01.03.2012
godz.12:37

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało kolejną zmianę zasad przyznawania dotacji ze programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8.1, czyli dotacji dla e-biznesów. Starający się o nie przedsiębiorcy do tej...
01.03.2012
godz.09:31

W ramach akcji „Jeden uczeń – Jeden komputer” rusza I w tym roku, wiosenna edycja dofinansowania szkolnych pracowni komputerowych!  Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej w sprawie ramowych planów nauc...
01.03.2012
godz.09:20

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego dokonano zmiany Harmonogramu naboru wniosków na rok 2012.Wprowadzone zmiany dotyczą: przesunięcia termin...
29.02.2012
godz.09:03

Jeszcze w tym roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej rozpocznie pilotaż nowego programu, mającego za zadanie aktywizację na rynku pracy osób młodych - zapowiedział szef resortu Władysław Kosiniak-Kamysz. ...
28.02.2012
godz.09:30

Tylko do 28 lutego 2012 r. można składać wnioski o udzielenie dotacji celowych na inwestycje służące zachowaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowaniu i rozwojowi języ...
28.02.2012
godz.08:59

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs pt. „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego" na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, których zakres może ...
27.02.2012
godz.09:01

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość