przejdź do Sochaczew.pl
21097 odwiedzin

wiadomości

Niniejszy przewodnik dotyczy rozwiązywania problemów językowych i komunikacyjnych w biznesie. Prezentuje porady na temat tego, jak firma powinna radzić sobie z kwestiami związanymi z językiem i kulturą, które poja...
02.03.2012
godz.21:17

Premier Donald Tusk powiedział w czwartek w Brukseli, że rząd chce, by od 2013 r. uruchomić dotację dla przedszkoli; w przyszłym roku wynosiłaby ona 500 mln zł i z roku na rok, byłaby zwiększana w celu upowszechni...
02.03.2012
godz.21:13

Rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronic...
02.03.2012
godz.21:01

28 marca 2012 r. w Łodzi odbędzie się VII Ogólnopolska Konferencja "Realizacja inwestycji sportowych i rekreacyjnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego". Organizatorem konferencji, która będzie miała miejsc...
02.03.2012
godz.15:42

Działanie 5.1 Transport miejski,Regionalnego Programu Województwa MazowieckiegoRPOWM/5.1/1/2012  Informacja o naborze Termin składania wniosków:    od 29 lutego 2012 r. do 27 kwietnia 2012 r.  ...
02.03.2012
godz.15:40

Początek: 2012-03-06 Koniec: 2012-03-06 Na spotkanie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, zarówno informacją ogólną o Funduszach Europejskich, jak i wsparciem na rozpoczęcie własnej działalności...
02.03.2012
godz.15:37

Nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie projektów w ramach działania 11.2 i 11.3 XI Priorytetu POIiŚ. Władza Wdrażająca Programy Europejskie informuje, iż 1 marca 2012 roku na stronie Ministerstwa Kultu...
02.03.2012
godz.12:35

Fundacja Schumana ogłasza konkurs "EuroSport" dla Szkolnych Klubów Europejskich na najciekawsze wydarzenie sportowe, promujące Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Wystarczy ...
01.03.2012
godz.21:46

Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Priorytetu V Dobre Rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przypomina, że trwa nabór wniosków w...
01.03.2012
godz.21:39

Komisja Europejska zaproponowała dziś działania o decydującym znaczeniu, pozwalające naszemu społeczeństwu sprostać trzem kluczowym wyzwaniom w dziedzinach istotnych dla wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc p...
01.03.2012
godz.21:36

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość