przejdź do Sochaczew.pl
21096 odwiedzin

wiadomości

Bank Gospodarstwa Krajowego, Przedstawicielstwo Handlowe Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Kancelaria Prawna Cha...
08.03.2012
godz.08:14

Uprzejmie informujemy, że zmieniło się miejsce, w którym odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego. Spotkanie jest organizowane 9 marca 2012 r. przez Innov...
07.03.2012
godz.21:59

W terminie od 2 do 23 kwietnia 2012 r. Ministerstwo  Kultury i Dziedzictwa Narodowego będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.3 Infrastruktura szkolnictwa artystycznego, Programu I...
07.03.2012
godz.21:56

W terminie od 2 do 23 kwietnia 2012 r. Ministerstwo  Kultury i Dziedzictwa Narodowego będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o z...
07.03.2012
godz.21:55

23 marca 2012 roku Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zaprasza do udziału w Forum Ekonomicznym GO!spodarka, poświęconemu sytuacji w strefie euro i w Unii Europejskiej oraz inicjatywom unijnym zmierzający...
07.03.2012
godz.21:50

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności ogłaszają ogólnopolski konkurs dotacyjny „Seniorzy w akcji”. Konkurs skierowany jest do osób 55+ i do par międzypokoleniowych (osoba 55+ i os...
07.03.2012
godz.21:34

Celem programu jest zwiększenie efektywności wykorzystania środków europejskich na rzecz rozwoju kultury. Program polega na dofinansowaniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wkładu krajowego do wybranych ...
07.03.2012
godz.21:29

O dotacje Ministerstwa Edukacji Narodowej mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert wniosk...
07.03.2012
godz.21:27

Celem konkursu jest promowanie modelu szkoły, która w swoich działaniach wychowawczych i edukacyjnych dąży do kształtowania w uczniach otwartej i prospołecznej postawy oraz wspiera ich aktywność obywatelską oraz umiej...
07.03.2012
godz.21:21

Celem programu jest podniesienie standardu bibliotek publicznych (w tym standardów estetycznych) poprzez modernizację lub stworzenie niezbędnej infrastruktury zapewniającej użytkownikom dogodne warunki korzystania z u...
07.03.2012
godz.21:18

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość