przejdź do Sochaczew.pl
21097 odwiedzin

wiadomości

Z inicjatywy Róży Thun oraz EuroCommerce, we wtorek odbędzie się robocza kolacja na temat barier dla przedsiębiorców na rynku wewnętrznym UE, zwłaszcza w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Dyskusja będzie dotycz...
20.03.2012
godz.12:42

We wtorek z inicjatywy europosła PO Jana Kozłowskiego odbędzie się seminarium pt. "Potencjał Europy - zwiększymy czy stracimy? Nowe możliwości zatrudniania młodzieży". Celem spotkania jest omówienie, z różnych pers...
20.03.2012
godz.12:40

W kontekście propozycji KE z 7 grudnia 2011 r. w ramach komisji gospodarczej i monetarnej PE odbędzie się wysłuchanie publiczne w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej oraz europejsk...
20.03.2012
godz.12:38

DRAFT REPORT - on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on a European Union Programme for Social Change and Innovation (COM(2011)0609 - C7-0318/2011 - 2011/0270(COD)) Commit...
20.03.2012
godz.12:31

Nieustanny wzrost ilości informacji przesyłanych za pomocą internetu sugeruje, że w niedługim czasie globalna sieć może utracić swoją przepustowość. Receptą na zbliżający się problem jest opracowanie i wdrożenie s...
20.03.2012
godz.12:30

, wspierać rozwój treści i usług w Internecie oraz cyfrowej edukacji. Powszechny dostęp do Internetu, rozwój e-usług, rozbudowa infrastruktury szerokopasmowej to bardzo ważne elementy w podnoszeniu efektywności pol...
20.03.2012
godz.12:28

Program „Kreatywna Europa" opiera się na założeniach programów Kultura, MEDIA i MEDIA Mundus oraz stanowi ich kontynuację. Całkowity budżet przeznaczony na działania (2014-2020) wynosi 1 801 mld euro, co odpowiada...
20.03.2012
godz.12:25

Po opublikowaniu w wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 projektu, Komisja postanowiła uczynić kroki w kierunku zmiany i uproszczenia zasad dofinansowania z UE dla małych i średnich przedsiębiorstw, miast ...
20.03.2012
godz.12:22

23 marca 2012, w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym, odbędzie się inauguracja czwartej edycji konkursu dla przedsiębiorczych kobiet DARBOVEN IDEE GRANT 2012. Udział w nim może wziąć każda Polka, która ma ciekawy i...
20.03.2012
godz.12:15

18 kwietnia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości po raz dwunasty zaprasza do udziału w Forum Edukacyjnym dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Jesteśmy przekonani, że wzorem lat ubiegłych tegoroczna edycja Forum...
20.03.2012
godz.12:08

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość