przejdź do Sochaczew.pl
21097 odwiedzin

wiadomości

3 miliony zł na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie dla samorządówResort pracy i polityki społecznej ogłosił konkurs ofert na  realizację  programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w two...
24.04.2012
godz.09:37

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji serdecznie zaprasza wszystkie osoby uczące się języków obcych, a także nauczycieli i instytucje pracujące nad innowacyjnymi metodami kształcenia językowego do wzięcia udziału w ...
23.04.2012
godz.15:39

Władza Wdrażająca Programy Europejskie (WWPE) opublikowała ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach I rundy 2012 r. dla działania 8.4 PO IG (budowa sieci ostatniej mili). Konkurs rozpocznie się w dn...
21.04.2012
godz.09:15

MRR rozpoczyna „europejskie tournée" aby wzmocnić pozycję Polski w negocjacjach nad wysokością budżetu unijnego na lata 2014-2020 Przedstawienie korzyści, jakie polityka spójności przynosi europejskiej gospodarce ...
19.04.2012
godz.20:06

Nikt nie interesuje się tym, co w ramach projektów zostało osiągnięte. A to właśnie rezultat jest tym, o co chodzi nam wszystkim. Więc dlaczego nie skupić się na nim? Są na to sposoby i narzędzia, które można zasto...
19.04.2012
godz.20:01

KE zdecydowała o wstrzymaniu wypłat dla Polski na projekty elektronicznej administracji (e-governmet) ze względu na obawy związane z legalnością i regularnością wydatków oraz niską efektywnością zarządzania dofina...
19.04.2012
godz.15:40

6 października 2011 r. Komisja zaproponowała zasady określające sposób funkcjonowania EFS w latach 2014-2020. Ta propozycja jest elementem ogólnego pakietu legislacyjnego dotyczącego przyszłej unijnej polityki s...
19.04.2012
godz.15:38

W terminie od 18 kwietnia do 21 maja 2012 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożony...
19.04.2012
godz.15:34

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłasza - w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012" - otwarty konkurs ofert pn. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” i za...
19.04.2012
godz.09:38

533,51 mln euro przyznane Polsce przez Norwegię, Liechtenstein i Islandię na lata 2004-2009 pozwoliło Polsce zrealizować ponad 1400 projektów. Największe wsparcie w ramach pierwszej perspektywy otrzymały projekty w ...
18.04.2012
godz.15:30

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość