przejdź do Sochaczew.pl
21096 odwiedzin

wiadomości

  Nowy okres programowania 2014-2020 dotyczy nie tylko funduszy unijnych, lecz również środków krajowych. Dotyczy to w szczególności Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, którego głównym celem jest zwiększenie zaang...
26.08.2013
godz.14:06

W obowiązującej od przyszłego roku perspektywie unijnej pojawi się nowy instrument finansowania miejskich inwestycji. - W założeniach przyszłej polityki spójności dedykowaliśmy część środków na tzw. Zintegrow...
29.07.2013
godz.14:37

Dotacje przyznawane będą na projekty dotyczące pięciu obszarów tematycznych. Projekty mogą dotyczyć więcej niż jednego obszaru tematycznego, jednak przy składaniu wniosku należy wybrać temat dominujący. W przypa...
26.07.2013
godz.15:12

Parlament Europejski przegłosował rezolucję popierającą polityczny kompromis z rządami państw członkowskich w sprawie budżetu UE na lata 2014-2020. Ostateczne głosowanie w tej sprawie odbędzie się dopiero po wakacj...
08.07.2013
godz.08:55

Ponad 310 milionów złotych jest już dostępnych na rewitalizację polskiego dziedzictwa kulturowego i naturalnego, w ramach programu "Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego i naturalnego". Nabór potrwa ...
08.07.2013
godz.08:27

Promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poprawa wydajności energetycznej budynków i zwiększenie świadomości w zakresie efektywności energetycznej, oto główne cele ogłoszonego przez Ministerstwo Środo...
08.07.2013
godz.08:26

Chorwacja to pierwszy kraj Bałkanów Zachodnich, który dołącza do Unii Europejskiej. Jego przystąpienie do UE 1 lipca 2013 r. jest zwieńczeniem trwających niemal dekadę negocjacji. Od czasu złożenia w 2003 roku for...
01.07.2013
godz.13:08

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza konkurs zamknięty nr DWF_5.4.2_12_2013 pt. „Wdrożenie standardów współpracy jednostek samorządu terytorialne...
01.07.2013
godz.13:06

28 czerwca 2013 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie z funduszy norweskich. Wsparcie można otrzymać w ramach Funduszu Małych Grantów w programie "Przeciwdział...
01.07.2013
godz.12:51

Minister Elżbieta Bieńkowska towarzyszyła premierowi Donaldowi Tuskowi w oficjalnych uroczystościach związanych ze wstąpieniem Chorwacji do Unii Europejskiej. 1 lipca 2013 r. Chorwacja stała się 28. krajem członkow...
01.07.2013
godz.12:39

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość