przejdź do Sochaczew.pl
21097 odwiedzin

wiadomości

Konsorcjum firm PW UNIBUD Zygmunt Wojdat i PW DANBUD Daniel Wojdat z miejscowości Antoniówka w gminie Jedlnia Letnisko zajmie się budową nowego, integracyjnego Żłobka Miejskiego, który stanie na działce przy ul. ...
25.06.2012
godz.11:12

Zapraszamy do obejrzenia zapisu transmisji ze spotkana poświęconego działaniu 8.2 POIG z dnia 20 czerwca 2012r. Zapis transmisji http://www.youtube.com/watch?v=OC9HGEUPpt0 Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z...
23.06.2012
godz.21:14

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza potencjalnych beneficjentów oraz zainteresowane osoby do udziału w spotkaniu informacyjnym dot. programu Wsparcie na uzyskanie grantu w 2012 r. Spotkanie odbędzie si...
23.06.2012
godz.21:13

Rusza 4 edycja konkursu na dotacje w ramach Partnerstwa w Zarządzaniu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprasza w tym roku Uniwersytety Trzeciego Wieku do zgłaszania wniosków do 16 lipca br. Projekty dotyczące pr...
22.06.2012
godz.21:24

7 czerwca 2012 r. w Luksemburgu Rada zgodziła się na utworzenie instrumentu „Łącząc Europę" - nowego funduszu, z którego finansowana będzie najważniejsza europejska infrastruktura energetyczna, telekomunikacyjna...
22.06.2012
godz.21:22

Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu w 2011 r., zatwierdzenie zmian w Priorytecie V Dobre rządzenie oraz realokacja 163,5 mln euro na Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich   – to najważniejsze pun...
22.06.2012
godz.21:09

 - Wsparcie finansowe udzielane z  Europejskiego Funduszu Społecznego pomaga w przejściu do  gospodarki niskoemisyjnej, odpornej na zmianę klimatu i sprzyjającej ochronie środowiska - powiedział wiceminister rozwoj...
22.06.2012
godz.21:07

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) zaprasza beneficjentów na spotkanie informacyjne poświęcone zasadom wypełniania Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA) dla Programu Kapitał Ludzki.Program ...
21.06.2012
godz.21:10

Od maja 2012 r. trwają szkolenia "Strategicznie dla rozwoju" dla administracji samorządowej organizowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Cykl szkoleń "Strategicznie dla rozwoju" skierowany jest do każdej g...
19.06.2012
godz.11:24

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 147,6 mld zł, a w części dofinansowania UE 105,3 mld zł. Poinformowało o tym na stronie internetowej Mi...
18.06.2012
godz.14:30

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość