przejdź do Sochaczew.pl
21097 odwiedzin

wiadomości

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs pt. „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”. Na składanie wniosków o dofinansowanie unijne m. in. na tworzenie nowych żłobkó...
22.10.2012
godz.20:10

17 października br. w Poznaniu zainaugurowano II edycję Konkursu o Nagrodę Pro Publico Bono „Samorządność dla solidarności" im. Mirosława Dzielskiego. Miało to miejsce podczas uroczystej inauguracji III Dni Kultury...
22.10.2012
godz.18:52

Resort pracy zaprasza jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego do składania ofert w konkursie w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej  na rok  2012  „Wsparcie  ro...
22.10.2012
godz.18:48

Ratowanie i konserwacja zabytków w Polsce, edukacja artystyczna, w ramach której powstanie e-podręcznik do nauki plastyki, kończenie ważnych inwestycji, m.in. Muzeum Historii Żydów Polskich - to priorytety ministra...
21.10.2012
godz.18:56

MPiPS zaprasza powiaty do składania ofert w konkursie „Wsparcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka". Dotacja może pokryć do 95 proc. wydatków.Konkurs realizowany jest w ramach resortowego programu wspier...
19.10.2012
godz.09:14

Powołanie Zespołu ds. Uproszczenia Procedur Administracyjnych, Centrum Tworzenia Standardów Jakości Usług, Forum Partnerów Sieci - to niektóre elementy planu ministra Michała Boniego prowadzące do Państwa Optymalne...
19.10.2012
godz.09:13

Na kwotę 578,1 mln euro opiewa suma jaką Polska ma do wykorzystania w ramach II edycji Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Blisko połowa jest przez...
19.10.2012
godz.09:05

Dofinansowanie udzielane będzie na realizację projektów mających na celu zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalnoś...
17.10.2012
godz.11:03

W przeciągu ostatnich miesięcy w Polsce zaszły istotne zmiany w zakresie gospodarki odpadami. Nowa sytuacja prawna stawia przedstawicieli, zarówno administracji publicznej, jak i sektora prywatnego przed koniecznoś...
17.10.2012
godz.09:02

Rozpoczął się trzeci nabów wniosków o dofinansowanie projektów „dużych" w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Wysokość dofinansowania jednego projektu wynosi od 10 tys. do 250 tys. franków szwajcarskich....
15.10.2012
godz.08:52

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość