przejdź do Sochaczew.pl
21097 odwiedzin

wiadomości

Samorządom po raz kolejny ułatwiono wzięcie dotacji z programu „Innowacyjna gospodarka" na walkę z wykluczeniem cyfrowym, które rozdziela Władza Wdrażająca Programy Europejskie. Mogą się o nie ubiegać gminy, powiat...
30.10.2012
godz.20:22

W październiku ruszyła I edycja programu „Na Własne Konto”, realizowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. To inicjatywa skierowana do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, której ce...
30.10.2012
godz.19:26

Cypryjska prezydencja proponuje minimum 50 mld euro cięć do propozycji nowego budżetu UE – potwierdza rozesłany do stolic nowy dokument negocjacyjny. Polskie źródła mówiły wcześniej, że cięcia w alokacji dla Polski...
30.10.2012
godz.19:24

Komisarz ds. budżetu Janusz Lewandowski krytycznie ocenia dokument budżetowy prezydencji cypryjskiej, który zakłada cięcia minimum 50 mld euro w budżecie UE na lata 2014-20. Niepokoi go nowy limit dostępu do fundus...
30.10.2012
godz.19:21

W terminie od 29 października do 30 listopada 2012 r. Władza Wdrażająca Programy Europejskie będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „os...
29.10.2012
godz.19:43

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza 6 i 7 listopada 2012 r. przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego do udziału w spotkaniach informacyjnych na temat partnerstwa publiczno-prywat...
29.10.2012
godz.19:39

Jeśli chcesz dowiedzieć się: jakie działania należy podjąć, aby móc świadczyć e-usługi za pośrednictwem platformy ePUAP?; co to jest PPK, CEIDG?; jaka jest idea podpisu elektronicznego?; jak należy realizować proce...
29.10.2012
godz.19:32

W terminie od 29 października 2012 r. do 16 listopada 2012 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyjmuje wnioski w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu, Programu Innowacyjna Gospodarka.   ...
29.10.2012
godz.08:56

Są to długoterminowe, preferencyjne pożyczki, które można pozyskać na inwestycje w miastach, przede wszystkim te związane z rewitalizacją zdegradowanych i zapuszczonych terenów. Pożyczki są oferowane zarówno podmio...
28.10.2012
godz.20:29

Przemysł samochodowy, włókienniczy i komputerowy to tylko niektóre z przemysłów dotkniętych przez kryzys. Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji może pomóc tym, którzy stracili pracę z powodu tych zmian. W...
26.10.2012
godz.20:35

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość