przejdź do Sochaczew.pl
21088 odwiedzin

wiadomości

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2013 r. obowiązuje znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Kapitał Ludzki (PO KL). Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL został zatwierdzony przez Pana Paw...
02.01.2013
godz.11:10

Na mocy porozumienia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej rok 2013 został ogłoszony Europejskim Rokiem Obywateli. Jego celem ma być podnoszenie świadomości praw związanych z byciem obywatelem Unii Europejskiej. ...
01.01.2013
godz.10:37

24 grudnia 2012 r. zatwierdzona została znowelizowana wersja Zakresu realizacji projektów partnerskich określonego przez Instytucję Zarządzającą Programu Kapitał Ludzki. Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumenci...
31.12.2012
godz.10:32

Mazowsze było ostatnim miejscem regionalnych konferencji, podczas których Ministertwo Rozwoju Regionalnego konsultowano założenia najważniejszego dokumentu programującego zasady i budżet przyszłego okresu polityk...
24.12.2012
godz.19:20

Prezentujemy Państwu interesującą infografikę opublikowaną przez Parlament Europejski na której bardzo czytelnie widać w jakie główne obszary lokowane są wydatki. Komentarz zbyteczny - zachęcamy do analizy. źród...
24.12.2012
godz.18:58

Komisja Europejska ogłosiła przegląd celów i realizacji Agendy Cyfrowej oraz przyjęła siedem nowych priorytetów w zakresie cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa. Jak podkreśla KE gospodarka cyfrowa rośnie w tempie ...
24.12.2012
godz.11:52

W pierwszym kwartale 2013 roku zostanie przeprowadzony kolejny nabór wniosków w ramach Priorytetu I - Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie 1.1. - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Konku...
24.12.2012
godz.10:34

W Polsce 67% gospodarstw domowych ma szerokopasmowe łącze internetowe, podał ostatnio Eurostat. Od 2006 r. dostępność szerokopasmowego Internetu wzrosła trzykrotnie. W Unii Europejskiej szybkie łącze ma 72% gospoda...
20.12.2012
godz.11:55

Drodzy Przyjaciele, Sympatycy naszego portalu i miłośnicy tematyki projektów, z których każdy korzysta, jednak nie zawsze każdy je widzi (...) Wieczór Wigilijny i Boże Narodzenie to magiczny czas, kiedy wszyscy jes...
17.12.2012
godz.11:01

W ramach inicjatywy Jeremie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Mazowsza oraz ci, którzy dopiero myślą o założeniu własnej działalności gospodarczej będą mogli skorzystać z niskooprocentowanych kredytów, pożyc...
17.12.2012
godz.10:48

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość