przejdź do Sochaczew.pl
21088 odwiedzin

wiadomości

Do 28 lutego 2013 r. można składać wnioski o dofinansowanie inwestycji na drogach samorządowych z rezerwy subwencji ogólnej w 2013 r. - poinforomował resort transportu. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorz...
03.02.2013
godz.08:36

Dr Michał Bitner z Uniwersytetu Warszawskiego powiedział portalowi samorzad.pap.pl, że z jego wspólnych z dr Jackiem Sierakiem badań wynika "iż przy założeniu absorpcji funduszy unijnych, na których otrzymanie licz...
31.01.2013
godz.08:32

Po raz czwarty, w sochaczewskim Urzędzie Miasta spotkali się uczestnicy, powołanego jesienią ub. roku partnerstwa samorządowego, które pracuje nad wspólnym wnioskiem o grant z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. U...
29.01.2013
godz.09:01

Na pewno coś specjalnego dla największych, tyle samo extra dla średnich, najprawdopodobniej nic specjalnego dla małych. Tak najogólniej można przedstawić rządową ofertę funduszy europejskich dla obszarów miejskich....
28.01.2013
godz.18:06

Ministerstwo Rozwoju Regionlnego zaprasza na wykład otwarty skierowany do osób, które zainteresowane są ubieganiem się o dotację z Funduszy Europejskich w roku 2013. Celem spotkania jest zapoznanie uczestników z in...
28.01.2013
godz.11:07

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, jako operator programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywa...
25.01.2013
godz.18:25

Współpraca ponadnarodowa z perspektywy realizatorów projektów to nowa publikacja wydana  przez Krajową Instytucję Wspomagającą. Jest poświęcona najistotniejszym korzyściom wynikającym z realizacji projektów we współ...
25.01.2013
godz.09:09

Poniżej przedstawiamy wstępny harmonogram naborów w ramach funduszy norweskich i EOG na lata 2009-2014.Prosimy zwrócić uwagę, że w większości programów odbędzie tylko jeden nabór wniosków. Umieściliśmy również tabelę...
21.01.2013
godz.18:04

Akcja Partnerskie Projekty Regio realizowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, która zarządza programem Komisji Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego „Uczenie się przez całe życie” j...
21.01.2013
godz.08:49

Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło nową stronę internetową. Jest ona dedykowana środkom unijnym dla oświaty. Strona jest podzielona na pięć głównych sekcji. W zakładce Fundusze dla edukacji można dowiedzieć ...
16.01.2013
godz.08:45

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość