przejdź do Sochaczew.pl
21096 odwiedzin

wiadomości

Witold Lutosławski, wielki polski kompozytor, dzielił swój czas między Polskę a Norwegię. Krążył między Polską a krainą fiordów – okresowo mieszkał w Norwegii, oczarowany jej przyrodą, ciszą i spokojem. Rok 2013 zo...
05.04.2013
godz.09:26

Projekt zmian ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju zwiera m.in. zapis obligujący samorządy lokalne do opracowywania lokalnych strategii społeczno–gospodarczych. Wdrożenie tych przepisów zakończy wieloletn...
03.04.2013
godz.18:11

Ponad 60 mld zł potrzebne będzie polskim samorządom na zapewnienie wkładu własnego, aby wykorzystać dostępne dofinansowanie z funduszy polityki spójności w latach 2014-2020. Analizę potrzeb JST, ich sytuacji finans...
03.04.2013
godz.18:02

Zainaugurowano program "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć" współfinansowany z funduszy norweskich. Program opiewa na 3,5 mln € i zarządzany jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki ...
02.04.2013
godz.18:15

29 marca uruchomiony został trzeci nabór wniosków o dofinansowanie projektów „małych" w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Wysokość dofinansowa...
02.04.2013
godz.18:00

Z budżetu unijnego na lata 2007-2013 rozdzieliliśmy już 240 mld zł. Dobrze zainwestowane Fundusze Europejskie korzystnie wpływają na dynamikę wzrostu PKB, zwiększają konkurencyjność naszej gospodarki, pomagają rozw...
27.03.2013
godz.10:33

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przedstawiła nowe zasady Programu Certyfikat Prezesa UKE. Program obecnie obejmuje cztery kategorie: Bezpieczny Internet, Bez Barier, Senior oraz Porównywarka Ofert. Pogram...
26.03.2013
godz.18:17

14.03.2013
godz.15:59

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków w ramach III edycji programu Wsparcie na uzyskanie grantu. Celem programu jest zwiększenie innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorców ...
08.03.2013
godz.11:57

O możliwościach wsparcia przedsięwzięć na poziomie lokalnym i regionalnym, innowacyjnych instrumentach finansowych oraz roli Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w tym zakresie dyskutowali członkowie tymczasowe...
07.03.2013
godz.16:23

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość